In het afgelopen half jaar is de kennis verreikt met kinderreanimatie, BHV, AED reanimatie training, Module FAS(d), Rots en Water weerbaarheidtraining en als laatste de opleiding kinder-opvoedcoach. Dat betekent dat we niet stil blijven zitten en dat er continue aandacht wordt besteed aan nieuwe technieken en zienswijzen. Inmiddels zijn de vervolgstudies ook al weer in beeld.