2017 voorlopig staat deze bij SportAnders in de boeken als één van de meest bewogen jaren tot nu toe. Het begon 3 jaar geleden met de start van een pilot. Eind december 2014 werd het plan in het leven geroepen om kinderen uit het speciaal onderwijs kennis te laten maken met SportAnders. In 2015 zijn we dan ook begonnen met een pilot van een half jaar. Na de zomervakantie van dat jaar zijn wij gaan evalueren en hebben de ouders verzocht een enquête in te vullen. De reacties waren louter positief. In 2016 zijn we begonnen met 6 kinderen eens in de twee weken. Op dit moment zitten we op 40 kinderen verdeeld over alle middagen van de week, behalve maandagmiddag.

Dat is inmiddels ook opgevallen bij diverse organisaties, zo kregen wij het verzoek vanuit het NOC*NSF om een deelnemer aan te leveren voor een interview in het magazine “grenzeloos actief”, uiteraard was dat voor ons geen enkel probleem en vonden we Krystian Snitjer bereid voor een goed gesprek met een verslaggever van grenzeloos actief.

3 jaar geleden zijn we ook gestart met de gesprekken over een eigen locatie, daarbij viel ons oog op het voormalige schietterrein van de politie. Uiteindelijk is het ons gelukt om deze locatie te bemachtigen. Terwijl ik dit schrijf zijn wij nog steeds in gesprek met de gemeente Heerenveen over de inrichting van het bestemmingsplan.  De gesprekken verlopen tot nu toe positief en wordt er samen gekeken naar oplossingen.

Ondertussen is er ook een samenwerking ontstaan tussen ons en Special Heroes. Special Heroes is een landelijk stimuleringsprogramma voor sport en cultuur dat onderdeel uitmaakt van Stichting Special Heroes Nederland. Deze organisatie laat kinderen met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Wij zijn verheugd dat wij vanaf 1 januari 2018 een belangrijke bijdrage, in de vorm van clinics, mogen leveren. Wij zijn elke maandag ochtend te vinden op speciaal geselecteerde scholen.  Uiteraard hopen wij dan ook dat we je kunnen inschrijven bij SportAnders.

Naast SportAnders wordt er gestart met de organisatie Sa bûten. Dit is de outdoor afdeling van SportAnders. Samen met jongeren met een beperking organiseren wij outdoor evenementen zoals een outdoor escape room “escape the forest”, maar ook kinderfeestjes, teambuilding, gps speurtochten, etc. etc.

Op  dit moment zijn wij nog met Special Heroes in overleg in hoeverre wij ook praktijkopleider kunnen worden voor de opleiding “sport p.a.”. Deze opleiding is bedoeld voor jongeren tussen de 15 en 19 jaar uit het speciaal onderwijs. Nadere informatie volgt, maar dat wij enthousiast zijn is wel duidelijk. De opleiding wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank foundation, Special Heroes en participerende scholen.  Voor meer informatie kunt u de website van Special Heroes raadplegen.

Kortom,  SportAnders komt naar je toe in 2018