SportAnders en de ambities van 2018.

Doordat we eindelijk ons felbegeerde bosperceel konden bemachtigen, wat overigens nog al veel voeten in aarde had, zijn we aanbeland in een nieuw stadium binnen onze toekomstvisie.

Eindelijk kunnen we de stappen zetten die we in onze visie hadden uitgestippeld. Dat onze visie ambitieus was wisten we wel, en we zien ook wel dat binnen onze visie de nodige zaken ook op korte termijn niet haalbaar zijn of überhaupt haalbaar worden.

Dat neemt niet weg dat onze visie gaande weg is aangepast als gevolg van nieuwe inzichten, samenwerkingsverbanden en wat al niet meer op ons pad is gekomen.

Januari staat in het teken van Special Heroes en de clinics die wij gaan geven aan de kinderen binnen het speciaal onderwijs. Hoe zich dat verder ontwikkeld, voor ieder een vraagteken. Wij hebben er zin in en starten met de eerste clinic op 15 januari op de Duisterhoutschool in Heerenveen.

Ook gaan we van start met de ontwikkeling van ons bos. Er moet veel onderhoud gepleegd worden, als gevolg van het gebrek aan onderhoud de afgelopen 20 jaar. Veel van ons gekapte hout zal worden verkocht t.b.v. de sporters van SportAnders. Met deze opbrengsten kunnen we outdoor spelmateriaal aanschaffen. Samen met it Wolwêzen en de opleiding groen van het Nordwincollege, die daar wordt gegeven, zullen we gezamenlijk het onderhoud en ontwikkeling van de playground verzorgen.

Ondertussen wordt er ook nagedacht over de Sa bûten outdoor formule. Ons doel is om jongeren binnen SportAnders op te leiden, om als spelbegeleider ingezet te kunnen worden in onze outdoor omgeving.  Binnen de outdoor kunnen we een breed scala aan evenementen aanbieden, te denken valt aan de kinderfeestjes, teambuilding, outdoor escape, zomerspelweken etc. Binnenkort lanceren we dan ook ons plan.

Ook zien we onze bezoekers aantallen toenemen, inmiddels kunnen we melden dat we de 50ste deelnemer hebben ingeschreven. Op 23 januari gaan we van start met een nieuwe groep op de dinsdagmiddag. Dat betekend dat we op 4 middagen in de week de kinderen en jongeren binnen de doelgroep van sportieve activiteiten voorzien.

Ook is de Sa verhuur tak in het leven geroepen. Naar aanleiding van het vele verhuurde materiaal van afgelopen jaar, is besloten om zaken te gaan splitsen. Zo is ons terrein ook opgenomen in deze constructie. Sa verhuur, verhuurt sport- en spelmaterialen maar ook onze sport– en spellocatie is te huur voor verschillende doeleinden.

Kortom er is de komende tijd veel drukte van belang binnen de SportAnders organisatie. We hopen dan ook dat we je tegenkomen op één van onze evenementen, in de outdoor of op het sportveld.

“Ga op zoek. Google. Praat met mensen. Stel vragen”