Een bewogen eerste kwartaal kun je wel stellen. De eerste stappen naar onze nieuwe Sa bûten educatieve outdoor organisatie is er één met hobbels en bobbels. Daar waar we dachten dat de paden geplaveid waren, daar werden stiekem toch nog de nodige obstakels opgeworpen. Maar goed wij zijn SportAnders en doen dan ook echt alles anders. Daar moeten de huidige regels binnen de overheden nog op worden aangepast. De ambtenaar, de politiek en het college willen wel, maar de regels binnen dezelfde overheid stagneren de boel.

Hier kun je veel van vinden, maar je kunt ook op zoek gaan naar andere wegen, wegen die je nooit voor mogelijk zou kunnen houden indien je niet wordt teruggeworpen.  Daar waar een “nee tenzij” is, gaan we voor een “ja mits”. Met de nieuwe regelgeving van 2021 in het vooruitzicht, blijven we dan ook strijden voor onze plek voor onze doelgroep. De nieuwe omgevingswet in 2021 biedt dan ook volop kansen.  Wij wachten uiteraard niet zo lang en gaan dan ook de dialoog aan op zoek naar de verbinding. Binnen de huidige situatie zijn volop mogelijkheden en kansen voor Sa bûten en SportAnders en zien wij de toekomst rooskleurig tegemoet.

Leden groei.

Ondertussen zijn we op de dinsdagmiddag ook actief met een groep sporters van it Oerset uit Heerenveen. Inmiddels zijn er al 8 jongeren bij ons aangemeld. Een deel van deze groep gaat na de zomervakantie van it Oerset, op weg naar het voorgezet onderwijs. Deze groep heeft ook al aangegeven dat ze heel erg graag bij SportAnders willen blijven. Dat betekend dat de vrijdagmiddaggroep na de zomervakantie ook weer gaat groeien. We denken dan ook dat we dit jaar nog naar 100 cliënt contacten per maand gaan. Ooit waren we gestart met 12 contacten per maand in 2016.

Clinics.

Ondertussen laat SpecialHeroesNL ook van zich horen en worden we op diverse scholen, binnen het speciaal onderwijs, ingezet en verzorgen we de nodige sportieve activiteiten. De beweging is gaande kun je wel stellen. Inmiddels is Talant ook aan onze tafel aangeschoven en hebben we de eerste clinic aan de ringweg in Drachten mogen geven. De opkomst was fantastisch en zeker voor herhaling vatbaar.

Sa bûten educatief outdoor.

Dat we niet alleen op het speciaal onderwijs actief zijn, is ook te merken aan de vele aanvragen van diverse dorpsfeesten, spelweken, kinderfeestjes en team of bedrijfsuitjes. Inmiddels is de floralia Langezwaag geboekt en gaan we nog in gesprek met de spikerspulwike in Akkrum. Ondertussen heeft Buurtzorg al mogen genieten van ons pakket. Via onze outdoor organisatie gaan we dan ook invulling geven aan deze evenementen. We hopen dan ook dat de SPORT P.A. opleiding van SpecialHeroesNL  na de zomervakantie gelanceerd gaat worden op het special onderwijs. Dan kunnen wij onze deelnemers inzetten tijdens deze evenementen.

SportAnders komt naar je toe deze zomer