Met grote regelmaat wordt SportAnders, op verzoek van Special Heroes, ingeschakeld om op het speciaal onderwijs clinics te verzorgen. Dat vinden wij van SportAnders natuurlijk super leuk, maar vooral zeer belangrijk. In het filmpje van Special Heroes en de FNO komt haarfijn bovenwater waar de schoen wringt. Het vervoer van de kinderen naar de sportomgeving en dan hebben we ook nog te maken met de specifieke hulpvraag van onze doelgroep. Een sportvereniging heeft nou eenmaal te maken met een grote hoeveelheid welwillende trainers, bestuursleden etc. De kennis van de doelgroep ontbreekt vaak, dat is geen onwil, maar een gegeven waar we niet om heen kunnen.

Bij SportAnders worden CIOS studenten opgeleid om, om te leren gaan met de doelgroep, met als doel kennis mee te geven voor hun verdere loopbaan, want veel CIOS studenten komen uiteindelijk in het trainer/coach vak terecht. Wat we op dit moment vooral zien is dat de scholen/opleidingen hier nog niet op aansluiten wat veelal dan weer stuit op misverstanden, tenslotte willen wij onze stagiaires graag 2 seizoenen hebben zodat onze leerlingen de kans krijgen het vak eigen te maken en mogelijk door te stromen als vakleerkracht op het speciaal onderwijs, of als trainer/coach met voldoende kennis van de doelgroep voor de groep te kunnen laten staan. Door hier op te investeren wordt het op de lange termijn makkelijker voor onze doelgroep om in te stromen in het reguliere sport aanbod, er zijn tenslotte breed geschoolde trainers voorhanden.

Ook de opleiding Sport P.A. van Special Heroes draagt bij in deze kwestie. Leerlingen van het speciaal onderwijs kunnen deze opleiding volgen om vervolgens te worden ingezet bij sport evenement. Er is nog veel te doen.