Rots & Water

Rots & Water

Bij Sa Jongeren Coaching staan we niet alleen stil bij het coachen van jongeren die zo nu en dan met zich zelf worstelen. Of met ouders die het even niet meer helder hebben hoe om te gaan met hun kinderen of worstelen met opvoedkundige vragen. Bij ons kun je ook terecht voor de Rots & Water weerbaarheidtrainingen voor kinderen(basisschool) en jongeren (voortgezet onderwijs).

Doelstelling

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Breed pedagogisch perspectief

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

Psychofysieke methodiek

Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd.

Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.©

© Gadaku instituut www.rotsenwater.nl

Kosten

De training bestaat uit 8 lessen en kost € 180 p.p.

Contactformulier

    Naam ouders/verzorgers