Voor veel kinderen is sport en beweging een dagelijks onderdeel binnen hun leven. Echter er is ook een groep waar dit niet aanwezig is. Juist deze groep heeft het zo hard nodig. Ze worden ongewild slachtoffer van beweegarmoede. De beweegarmoede die veelal ontstaat vanuit geld gebrek. Sporten kan tenslotte best kostbaar zijn. Via de website van samen voor alle kinderen, kunnen ouders, die niet over voldoende financiƫle middelen beschikken, gebruikmaken van een subsidie om hun kind te laten sporten. Helaas zien we nog steeds dat ouders zich schamen voor hun financiƫle malaise, maar daar waar via de website van de toeslagen en belastingdienst, ouders heel gemakkelijk deze tegemoetkomingen kunnen aanvragen, zien wij vaak de beroemde drempel voor de aanvraag van een tegemoetkoming voor sport. Vaak wijzen wij ouders op deze mogelijkheid, maar vaker nog is de schaamte te groot om over deze drempel heen te stappen. Wij zijn dan ook van mening dat sport in een toeslagen jasje gegoten zou moeten worden. Vanuit de lokale politiek zien we hier wel draagvlak voor, wellicht gloort er hoop aan de horizon. Maar voor nu, maak gebruik van deze subsidie en laat je ondersteunen door de intermediair van je onderwijsinstelling, wanneer je dit niet fijn vindt dan kunnen wij je ook ondersteunen.

Meer info: www.samenvoorallekinderen.nl