Spelregels

  1. Luister naar elkaar, ook bij de uitleg van een spel.
  2. Niet aan elkaar zitten zonder toestemming.
  3. TIME OUT betekent ‘laat me even met rust’.
  4. Kies jij voor sport, dan geef jij je voor 100%.
  5. Heb respect voor het spelmateriaal.

een grapje is
leuk maar houd dit
binnen de grenzen,
leer de grenzen
kennen van jezelf en
van een ander

SportAnders